ปฏิทินกิจกรรมของปี 2557



กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

วัน/เวลา

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

วันที่ 3 - 7 พ.ย.57

เวลา 10.00-16.00 น.

สัปดาห์กิจกรรมห้องสมุด  

อาคารหอสมุดสุรัตน์ฯ วิทยาเขตรังสิต

วันที่ 6, 18 พ.ย.57 เวลา 11.30-13.00 น.

อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดจาก OPAC สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี วิทยาเขตรังสิต


ชั้น อาคารหอสมุดสุรัตน์ฯ  วิทยาเขตรังสิต

วันที่ 13 พ.ย. 57

เวลา 11.30-13.00 น.

อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดจาก OPAC สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ อาคาร 5ชั้น วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

วันที่ 13 พ.ย.57   เวลา14.30-16.30 น.

วันที่ 15 พ.ย. 57  

เวลา 12.00-14.00 น.  

อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดจาก OPAC สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

สามารถขอนัดวันเวลาและวิทยาเขตที่ต้องการอบรมนอกตารางได้ที่ 02-3503500 ต่อ 1708 หรือ 1703

สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ อาคาร 5ชั้น วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

วันที่ 19 พ.ย. 57   

เวลา 09.00-12.00 น.

อบรมการใช้ EndNote สำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อาคาร B4 ห้อง 505 วิทยาเขตรังสิต

วันที่ 21 พ.ย. 57

เวลา 10.00-12.00 น.

อบรมการใช้ OPAC สำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ห้อง 943 ชั้น อาคาร ดร. เจริญ คันธวงศ์ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

วันที่ 24 - 26 พ.ย. 57  เวลา10.00-16.00 น.

สัปดาห์กิจกรรมห้องสมุด

สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ อาคาร 5ชั้น วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ทั้งเดือน

กิจกรรม Library Tour สำหรับนักศึกษา

อาคารหอสมุดสุรัตน์ฯ วิทยาเขตรังสิต

ทั้งเดือน

กิจกรรม Learning Quiz for School of Humanities and Tourism Management & BUIC

เว็บไซต์ห้องสมุดที่http://library.bu.ac.th

ทั้งเดือน

กิจกรรม Book Review

เว็บไซต์ห้องสมุดhttp://library.bu.ac.th และเฟสบุ๊คBangkok University Library

ทั้งเดือน

นิทรรศการส่งเสริมการอ่านจัดแสดงหนังสือชุด 101 เล่ม

ชั้น หอสมุดสุรัตน์ฯ วิทยาเขตรังสิต

และสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้อาคาร ชั้น วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ทั้งเดือน

การจัดแสดงหนังสือที่น่าอ่าน

อาคารหอสมุดสุรัตน์ฯ ตู้โชว์หนังสือหน้าลิฟต์ชั้น และชั้น วิทยาเขตรังสิต


















































Comments